KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Ebelik Bölümü

''Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"-26.11.2018

Her yıl dünyada ve ülkemizde 25 Kasım ''Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'' kapsamında; farkındalığı arttırmak amacıyla farklı platformlarda etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl KSÜ SBF Dekanlığı, Ebelik Bölümü Öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından konuya dikkat çekmek için Üniversitemiz Bahçelievler kampüsünde beyaz kurdele ve beyaz balonlar dağıttılar.

Aynı zamanda günün anlam ve önemine dikkat çekmek ve bu konuda bilgiyi artırmak amacıyla da Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerine Ruh Sağlığı dersinde Öğr. Gör. Deniz BATMAN tarafından Kadın, Şiddet ve Ruh Sağlığı konusu anlatıldı.

Dersin içeriğinde kadına yönelik şiddet, fiziksel, sözel ya da psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet türleri, şiddet süreci ve nedenleri ile şiddetin kadının sağlığı ve ruh sağlığına etkisi tartışılmıştır. Kadın hakları savunucusu olan ebelik bölümü öğrencilerinin, şiddet konusunda bilgi ve farkındalığının artırılarak kadın sağlığını olumsuz yönde etkileyen şiddetle mücadeleye katkı sağlama hedeflenmiştir.