KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Ebelik Bölümü

Ebelikte Eğitim Araştırma ve Geliştirme Kongresi-29.11.2018

İzmir'de 07-09 Kasım 2018 tarihlerinde birincisi düzenlenen Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresine Bölümümüz öğretim üyelerinden; Dr. Öğr. Üyesi Eylem Toker ve Dr. Öğr. Üyesi Aysel Bülez gerek oturum başkanlıkları gerekse yayınlanmak üzere gönderdikleri bilimsel çalışmaları (3 sözel bildiri) ile katılarak KSÜ SBF Ebelik Bölümünün adını da uluslararası platformda duyurmuşlardır.


Sözel Bildiri: 'Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Gebelikte Ağız-Diş Sağlığına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi'


Sözel Bildiri 1: ‘Akdeniz Bölgesinde Bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımının Bağlılık ve Akademik Başarı Üzerinde Etkisinin İncelenmesi’

Sözel Bildiri 2: 'Ebelik Mesleği ve Mentorluk’