KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Ebelik Bölümü

"6.Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi" ne Katılım-13.05.2019

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 19-21/04/2019 tarihleri arasında düzenlenen 6.Uluslararası 10.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi’ne Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü olarak Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eylem TOKER, öğretim görevlisi Deniz Batman ve Dr. Öğr. Üyesi Aysel BÜLEZ danışmanlığında Ebelik Bölümü öğrencileri katılmıştır.

Kongrede üniversitemizden bir sözel bildiri 2 poster olmak üzere 3 çalışma sunulmuştur. Ayrıca KSÜ SBF Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eylem TOKER, Ebelik Uygulamalarında Güvenlik adlı panel de oturum başkanı olarak görev almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Eylem TOKER öğrenci Kader PAKSOY, öğrenci Kübra ÇAĞRICI tarafından yapılan ‘Gebelikte ağız-diş sağlığı dersini alan ebelik öğrencilerin görüş ve önerileri ‘ konulu çalışmada sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Aysel BÜLEZ önderliğinde, öğrenci Esra Şerife AVCI, öğrenci Esra İNCE tarafından yapılan ‘Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Metabolik Sendrom hakkında bilgi durumları ve antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi’ konulu çalışmada poster bildiri olarak sunulmuştur.

Yine Öğr. Görevlisi Deniz BATMAN önderliğinde, öğrenci Sare Hacer VAR tarafından ‘Türkiye’de Gebelikle İlgili Web Sitelerinin Durumu: Sitelerin Sistematik Olarak İncelenmesi’ konulu çalışmada poster bildiri olarak sunulmuştur.